-21%

Blues Licks You Can Use 進口吉他教材


NT$660 NT$840

This item: Blues Licks You Can Use 進口吉他教材
NT$660 NT$840
NT$660 NT$840
NT$780 NT$1,000
Compare

Blues Licks You Can Use

本書的目的是為有抱負的藍調吉他手和經驗豐富的演奏者提供大量的藍調素材,換句話說,就是許多樂句! 它包含用於75個熱門樂句的音樂和演奏說明,並可以使用線上音頻full-band範例。 涵蓋的樣式包括:快節奏和慢節奏的藍調,爵士藍調,shuffle藍調,搖擺藍調等等!

分類: